Om Eyja

Eyja – Skärgårdens islandshästförening bildades 2022. Eyja är en lokal förening inom Svenska Islandshästförbundet (SIF). Eyja betyder ö på isländska, vilket vi tyckte passade bra i skärgården. Bakgrund till att Eyja bildades var att det inte fanns någon lokal förening inom SIF för vårt geografiska område i Stockholms skärgård. Det finns många hästintresserade och många islandshästar i Värmdö och Nacka. Vi såg ett behov av en lokal förening för att skapa engagemang och samordna aktiviteter i närområdet.

Syftet med föreningen är att verka för vidgad kännedom om islandshästen och dess användning inom hästsport och rekreation, samt att samla alla vänner av islandshästen kring sådana aktiviteter och gemensamma uppgifter som främjar dessa syften. Föreningen ska arbeta demokratiskt, jämlikt och jämställt. Eyja ska anordna kurser, tävlingar och andra aktiviteter. Som medlem i Eyja ingår även medlemskap i SIF och de förmåner och aktiviteter som finns där. Se förmåner här!

SIF är sedan juni 2021 medlemmar i Riksidrottsförbundet med tillgång till den kompetens och de resurser som finns inom RF, SISU Idrottsutbildarna och Bosön. Som lokalförening inom SIF är Eyja även med i Riksidrottsförbundet. Det innebär att vi kan ta del av olika utbildningar, föreningsutvecklingsstöd, seminarier, nätverk och olika verksamheter m.m.

Foto på flicka med islandshäst
Islandshäst i skärgården
Rulla till toppen