Verksamhetsplan

Eyja är en lokalförening inom Svenska Islandshästförbundet (SIF) och ingår i Riksidrottsförbundet. Eyja ställer sig därmed bakom SIF:s verksamhetsplan. Medlemmar inom Eyja kan delta i SIF:s aktiviteter. Inom Eyja ordnas även lokala aktiviteter. Se vår verksamhetsplan längre ner på sidan.

Foto på islandshäst
Foto från islandshästtävlinhg

Målen inom SIF

– Livslångt idrottande

På förbundsnivå kommer fokus vara vidareutveckla SIFs organisation, verksamhet, ekonomi och intern/extern samverkan. Genom att vi bygger en stark organisation skapar vi förutsättningar för att kunna anpassa vår verksamhet till olika målgruppers förutsättningar och önskemål och för ett idrottande med islandshäst hela livet.

– Våra värderingar är vår styrka

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi implementerar SIFs strategi 2021-2025 i hela organisationen, arbetar med vår förbundsutvecklingsplan 2022-2023 samt att vi arbetar aktivt med normer, värderingar, tillgänglighet och inkludering.

– Alla ska vilja vara med

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi tar ett helhetsgrepp kring vår kommunikation (intern och extern) och ser över vårt medlemserbjudande så att fler vill vara med i vår verksamhet.

– Stark internationell position

Detta mål innebär för förbundets centrala nivå att vi fortsätter vara aktiva inom t ex FEIF och Nordic IcelandicHorse Association (NIHC) samt att vi tillsammans med SM-gruppen och landslagsledningen säkerställer såväl välarrangerade Svenska Mästerskap som ett positivt deltagande vid NM på Åland.

Verksamhetsplan Eyja föreningsstyrelse 2022

Aktiviteter:

– bygga upp lokalföreningens sektioner (tävling, utbildning, ungdom och fritid).

– Skapa aktiviteter genom sektionerna som är anpassade för olika individers och

målgruppers förutsättningar och behov.

– Skapa hemsida och sociala kanaler för föreningen (Facebook och Instagram)

– Ta fram logga och profilprodukter för föreningen

– Medverka i Upplandsdistriktets styrelse

– Samverka med andra lokalföreningar inom distriktet

– Värva nya medlemmar till föreningen

– Stärka föreningens ekonomi genom aktiviteter, sponsorer, söka medel

Verksamhetsplan ungdomssektionen 2022

Aktiviteter:

– Bygga upp ungdomssektionen

– Kommunikation genom facebook och instagram

– Få medlemmar att delta i SIF ungdomssektions aktiviteter

– Genomföra egna, lokala aktiviteter

– Käpphästtävling för barn upp till 12 år

– Dagläger för barn

– Ungdomsträning

Verksamhetsplan tävlingssektionen 2022

Aktiviteter:

– Bygga upp tävlingssektionen

– Kommunikation genom Facebook och Instagram

– Medarrangör av Distriktsmästerskap i Upplandsdistriktet 8 oktober

Verksamhetsplan fritidssektionen 2022

Aktiviteter:

– Bygga upp fritidssektionen

– Kommunikation genom facebook och instagram för att engagera medlemmar

– Få medlemmar att delta i SIF fritidssektionens aktiviteter

– Genomföra egna, lokala aktiviteter

– Ridutmaningen, lokala turer

–  Kurser och föreläsningar

Rulla till toppen